มูลนิธิปิยวรรณขอเสนอบทความใหม่

"เปิดโลกให้ลูกน้อย"

เป็นเรื่องราวของแม่คนหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง เด็กออทิสติกคนหนึ่ง

เมื่อเกือบสามสิบปีก่อน  สมัยที่ความรู้เกี่ยวกับออทิสซึ่มยังมีไม่มาก

มาศึกษา เรียนรู้กันว่า แม่คนหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง เด็กออทิสติกคนหนึ่ง

จะต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้าง

เพื่อความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เมตตาซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องที่อนุญาตให้มูลนิธิเผยแพร่เรื่องราวของเธอ

หากสนใจติดตามเรื่องราวของเธอ หรืออยากจะแบ่งปัน

กรุณาติดต่อเธอผ่านทางมูลนิธิฯค่ะ

 เข้าสู่เว็บไซด์ มูลนิธิ คลิกที่นี่ค่ะ